Ημέρες

0

Θέσεις

0

Μέλη Επιτροπών

0

Θεματικοί Άξονες

0

Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός, στον οποίο συνυπάρχουν και αλληλοεπιδρούν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές ανάγκες και αξίες, συνδιαμορφώνοντας ένα ζωντανό και δυναμικό ποιοτικό σύνολο. Το σχολικό κλίμα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ανάπτυξη των μαθητών. Η δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού σχολικού κλίματος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το θετικό σχολικό κλίμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των μαθητών, στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας, στη μείωση των περιστατικών βίας και εκφοβισμού και στην προώθηση της μάθησης και της δημιουργικότητας.

Το σχολικό κλίμα είναι πολύπλοκο φαινόμενο που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων, η σχολική οργάνωση και λειτουργία, το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και οι πολιτισμικές αξίες. Οι επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας του COVID-19 έχουν δημιουργήσει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η μακρά περίοδος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει οδηγήσει σε αυξημένη απομόνωση και μοναξιά των μαθητών, καθώς και σε μείωση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Επιπλέον, η πανδημία έχει επιδεινώσει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το σχολικό κλίμα.


Το συνέδριο απευθύνεται σε…

• Ερευνητές/τριες και μελετητές/τριες της εκπαίδευσης.

• Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

• Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της εκπαίδευσης.

• Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Διδάκτορες και Μετα-διδάκτορες).

• Εκπροσώπους κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

• Εκπροσώπους Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Κάθε ενδιαφερόμενο/η, που επιθυμεί να συμβάλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή μηνύματος

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε!