2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναρτήσεις

Πρόσκληση στελέχωσης Επιτροπής Κριτών

Η Οργανωτική Επιτροπή του 1ου Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας προσκαλεί τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που έχουν συνάφεια με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Κριτών, η οποία θα αναλάβει τη διαδικασία κρίσης των περιλήψεων των εργασιών από τους υποψήφιους εισηγητές στο Συνέδριο.